Der findes et liv uden partnervold

Bjæverskovhus tilbyder kvinder og deres ledsagende børn et krisecenter, hvor de er beskyttet mod overgreb. Vi er her for kvinderne, og hjælper dem til at bryde voldsspiralen og genopbygge et nyt trygt liv.

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter er en del af Forenede Care og den danske familieejede koncern Forenede.