Bjæverskovhus kan modtage 6 kvinder og deres eventuelt ledsagede børn.

Fælles for kvinderne er, at de på Bjæverskovhus finder tryghed og livsmod i den store ejendom sammen med specialister inden for krisecenterområdet.

På Bjæverskovhus Kvindekrisecenter modtages kvinderne af personale, der har specialviden og erfaring inden for krisecenterområdet. Al personale på Bjæverskovhus arbejder med hjertet i centrum. Personalet arbejder aktivt for at efterleve vores værdier: Værdig - Tryg - Reel.

Mens kvinderne opholder sig på Bjæverskovhus, drejer livet sig om at (gen)lære deres egne styrker og tage kontrollen tilbage over deres eget liv. Kvinderne rustes til at skabe et meningsfuldt liv uden vold.

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter logo 

Historien bag Bjæverskovhus

Omfanget af vold mod kvinder er udbredt.

Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder for fysisk partnervold. Herudover er der alle de kvinder, der udsættes for ikke-fysisk vold såsom økonomisk, psykisk og materiel vold. Og hvert år bliver ca. 2.000 kvinder indskrevet på et krisecenter.

Det var en af hovedårsagerne til at den private pleje- og omsorgsvirksomhed Forenede Care, der blandt andet driver plejecentre og hospitaler i både Danmark og Sverige, valgte at åbne Bjæverskovhus Kvindekrisecenter i 2020.

Læs mere om opholdet på Bjæverskovhus her.

Download information:

Hvem kan få hjælp hos Bjæverskovhus

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter tager imod kvinder over 18 år med eller uden børn, der er udsat for vold eller trusler om vold.

Bjæverskovhus kan ikke tilbyde ophold til ubehandlede psykisk syge kvinder eller kvinder med ubehandlede misbrugsproblemer.

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter set udefra

Kontakt Bjæverskovhus

Ringstedvej 540
4632 Bjæverskov
Tlf nr. 21 69 30 62

Send mail
Forenede Care - med hjertet i centrum logo

Bjæverskovhus Kvindekrisecener drives af omsorgsvirksomheden Forenede Care A/S.

Forenede Care

Fakturering skal ske elektronisk

EAN nr. 5790002591341

Fakta

6

Kvinder

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter kan tilbyde ophold til 6 kvinder og deres eventuelle børn samtidigt

§109

Serviceloven

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter er godkendt i henhold til Serviceloven §109

2020

Åbning

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter åbnede i 2020