Omfanget af vold mod kvinder er udbredt.

Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder for fysisk partnervold. Herudover er der alle de kvinder, der udsættes for ikke-fysisk vold såsom økonomisk, psykisk og materiel vold. Og hvert år bliver ca. 2.000 kvinder indskrevet på et krisecenter.

Det er en af hovedårsagerne til at den private pleje- og omsorgsvirksomhed Forenede Care, der blandt andet driver plejecentre og hospitaler i både Danmark og Sverige, vælger at åbne Bjæverskovhus Kvindekrisecenter i sensommeren 2020.

Logo Bjæverskovhus Kvindekrisecenter 

Bjæverskovhus kan snart modtage 6 kvinder og deres eventuelt ledsagede børn.

Fælles for kvinderne er, at de på Bjæverskovhus finder tryghed og livsmod i den store ejendom sammen med specialister inden for krisecenterområdet.

På Bjæverskovhus Kvindekrisecenter modtages kvinderne af personale, der har specialviden og erfaring inden for krisecenterområdet. Al personale på Bjæverskovhus arbejder med hjertet i centrum. Personalet arbejder aktivt for at være tryghedsskabende, imødekommende, kvalitetsbevidste og innovative.

Mens kvinderne opholder sig på Bjæverskovhus, drejer livet sig om at (gen)lære deres egne styrker og tage kontrollen tilbage over deres eget liv. Kvinderne rustes til at skabe et meningsfuldt liv uden vold.

Hvem kan få hjælp hos Bjæverskovhus

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter tager imod kvinder over 18 år med eller uden børn, der er udsat for vold eller trusler om vold.

Bjæverskovhus kan ikke tilbyde ophold til ubehandlede psykisk syge kvinder eller kvinder med ubehandlede misbrugsproblemer.

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter set udefra

Kontakt Bjæverskovhus

Ringstedvej 540
4632 Bjæverskov
Tlf nr. 21 69 30 62

Send mail
Forenede Care - med hjertet i centrum logo

Bjæverskovhus Kvindekrisecener drives af omsorgsvirksomheden Forenede Care A/S.

Forenede Care