Vores værdier - Bjæverskovhus' fundament

På Bjæverskovhus har vi 4 værdier, vi agerer ud fra. Vi ønsker at være:

  • Kvalitetsbevidste
  • Imødekommende
  • Tryghedsskabende
  • Innovative

Herunder har vi uddybet, hvordan vi handler på disse kerneværdier.

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter set udefra

Kontakt Bjæverskovhus

Ringstedvej 540
4632 Bjæverskov
Tlf. nr. 21 69 30 62

Send mail

Vi er kvalitetsbevidste

På Bjæverskovhus har vi fokus på kvalitet, da vi ønsker en høj trivsel blandt vores beboere og personale. Vi bestræber os hele tiden på at have en høj voldsfaglighed, hvor vi deltager i relevante faglige fora, konferencer og kurser for at sikre kendskab til nyeste viden.

Vi sikrer kvalitet og udvikling via interne audits og eksterne tilsyn fra Socialtilsynet. Vi følger altid lovgivningen, GDPR, kvalitetsstandarder og egne procedurer. Vi er opmærksomme på, at dokumentationen har et højt fagligt niveau, som kvalitetssikres hver måned af vores kvalitetschef fra Forenede Care.

Personalegruppen er nøje sammensat ud fra forskellige kvalifikationer, kompetencer og faglighed, så vi kan tilbyde beboerne den optimale støtte og behandling, hvor de kan opnå et liv uden vold. 

Vi har struktureret en hverdag for vores beboere med low-arousal aktiviteter såsom yoga, mindfulness, samtaleterapi individuelt og i gruppe, fællesspisning, beboermøde, haveterapi, Nada, strikkecafe etc.

Den strukturerede hverdag giver forudsigelighed og opnåelse af nye færdigheder til et liv uden vold.

I personalegruppen arbejder vi også struktureret og ønsker altid at være foran opgaven, så der er plads til de akutte hændelser.

Bjæverskovhus er indrettet efter nøje overvejelser, så det skaber de bedste rammer for vores aktiviteter samt at der føles hjemligt og rart. Her er også tænkt i bæredygtighed og kvalitet.

 

Vi er imødekommende

Vi er imødekommende ved, at vi har synlige medarbejdere og en leder, der er lyttende, åbne og til rådighed for kvinderne, børnene, pårørende og samarbejdspartnere. Vi anerkender og ser kvinderne og børnene, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at vi siger hej, når vi kommer og farvel, når vi går, så de altid ved, hvem af os medarbejdere der er til stede. 

Vi møder kvinderne og børnene, der hvor de er - i øjenhøjde og i en ligeværdig relation – med opmærksomhed på deres behov, følelser og humør. Vi gør det klart for dem, at vi er lydhøre overfor deres ideer, ris og ros for på denne måde at skabe gennemsigtighed.

Vi er imødekomne og respektfulde overfor forskellige kulturer og traditioner for at sikre en høj kulturforståelse og medmenneskelighed blandt alle husets beboere. Vi viser hensyn til forskellige madkulturer ved fællesarrangementer, så alle deltagere føler sig velkomne. Vi har mulighed for at indrette et rum til bøn, hvis der er behov for dette.

Vi ønsker i samarbejde med andre instanser og samarbejdspartnere at bidrage med vores viden, erfaringer og idéer for at udvikle området. Vi inkluderer samarbejdspartnere, så de bedst mulig kan støtte kvinderne og børnene både her og nu, men også i tiden efter ophold på Bjæverskovhus Kvindekrisecenter.

Vi er tryghedsskabende

Vi skaber tryghed ved, at vi altid inddrager beboerne i beslutninger omhandlende dem. De kan være trygge ved, at de altid møder en høj faglighed blandt os medarbejdere. Den høje faglighed er for at sikre, at beboerne kan give slip på usikkerhed og utryghed om vi er dygtige nok til at hjælpe dem, og derimod bruge deres energi og ressourcer på at få dannet en tryg, tillidsfuld relation til deres rådgiver, så der er rum til åbne og ærlige snakke.

Vi er tydelige i vores kommunikation, er omsorgsfulde og erfarne med de rette kompetencer. Vi sikrer os, at beboerne har den samme rådgiver under hele opholdet, da det giver tryghed. Vi er med til at opretholde en så velkendt hverdag for både kvinderne ved at støtte tilknytningen til arbejdsmarkedet/uddannelse samt børnene ved at sikre, at de kommer i skole og institution. Det kan for mange af kvinderne med børn være en tryghed, da de ikke ønsker en alt for stor omvæltning.

Vi er opmærksomme på, at Bjæverskovhus Kvindekrisecenter er et trygt, sikkert og rart sted at være. Det gør vi ved at have hjemlige rammer med en behagelig atmosfære, hvor vi giver beboerne mulighed for at være med i et fællesskab og møde andre, der har oplevet det samme som dem.

Vi har et klart budskab om, at ingen ubudne gæster er velkomne på Bjæverskovhus Kvindekrisecenter, og for at sikre dette har vi en stor tryghedsskaber i form af kontakt til lokalt politi, overvågningskameraer, porte der omslutter grunden og overfaldsalarm til hver enkelt kvinde.

Vi er dygtige til at opfange mistænkelige opkald og vi udleverer aldrig personfølsomme oplysninger på beboerne.

Vi er tilgængelige for beboerne ved at opholde os mest ovre i deres bygning. Det er vigtigt for os, at beboerne ved, at de kan læne sig op ad os og at vi støtter og vejleder dem – både i vores tilbud til dem, men også i det daglige.

Vi oplyser, når der sendes dokumenter til samarbejdspartnere, så beboerne altid kan vide sig sikre på og trygge ved, hvad der deles om dem. Det giver beboerne medindflydelse og øger dermed deres ansvarsfølelse for egen situation.

Vi skaber via en fælles opslagstavle et højt informationsniveau ved at dele relevante informationer såsom hvem der kommer i huset den pågældende dag af andre beboers pårørende eller udefrakommende som en håndværker.

Vi er innovative

Vi er innovative ved, at nye ønsker og idéer forfølges, og vi skaber projekter der kan være anderledestænkende. Vi vil skabe nye tiltag som ikke nødvendigvis minder om andre krisecenters.

Vi tænker i muligheder og finder løsninger, som til tider er utraditionelle for beboere og medarbejdere.

i bidrager også gerne til andres nye og innovative tiltag ved at stille os til rådighed og ønsker at være i tæt dialog og udvikle os i samspil med vores samarbejdspartnere.

Som krisecenter har vi fokus på bæredygtighed samt de 17 verdensmål og er optaget af, hvor det kan bringe os hen.