efterværn

Efter opholder på Bjæverskovhus Kvindekrisecenter - efterværn der sikrer en tryg fremtid

Vi slipper ikke kontakten med dig, når du afslutter dit ophold på Bjæverskovhus Kvindekrisecenter. Vi vil fortsat støtte dig til at modtage psykologhjælp, få en ny bolig og alt i alt bare skabe et trygt liv for dig selv og dine eventuelle børn.

Du har sandsynligvis stadig brug for at få bearbejdet dine følelser og kriseoplevelser i samtaler med folk, der kender dig godt.

Tilbud efter ophold på krisecenter kaldes efterværn. Det betyder, at du bevarer en livline til din kontaktperson på Bjæverskovhus. Hvor ofte og hvordan I har kontakt, aftaler I sammen. Måske har dog behov for flere opkald om ugen efter du er flyttet og måske står du 100 % på egne ben efter nogle måneder.

Din kontaktperson vil støtte dig i at fastholde og opbygge et sundt socialt netværk. Eksempelvis kontakt til Mødrehjælpens grupper for enlige mødre i dit nærområde.

Kontaktpersonen kan også hjælpe dig med at kontakte relevante myndigheder og evt. være bisidder. Hun kan også hjælpe dig med henvisninger til økonomisk og juridisk vejledning.

Du bliver også klædt på til at tackle, hvis din tidligere voldelige partner eller familie opsøger dig.

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter set udefra

Kontakt Bjæverskovhus

Ringstedvej 540
4632 Bjæverskov
Tlf. nr. 21 69 30 62

Send mail

Ring døgnet rundt på den nationale hotline tlf. 1888

Er du i akut fare så ring 112