Før opholdet på Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

Det første skridt til et liv uden vold er at erkende, at du er udsat for vold.

Men hvad er vold?

Vold er ikke blot en lussing eller et hårdt tag i armen. Vold kan tage mange former.

Typer af vold

Fysisk vold er f.eks. hvis du af din partner eller familie bliver slået, sparket, holdt fast, skubbet, forsøgt kvalt eller brændt med ting.

Psykisk vold er, hvis din partner og familie ydmyger, nedgør, kontrollerer, overvåger, latterliggør eller truer dig. Det kan også ske digitalt f.eks via sms'er eller sociale medier. Dette er den mest udbredte voldsform overhovedet.

Stalking er en slags psykisk vold, hvor en person systematisk og vedvarende forfølger eller chikanerer dig.

Økonomisk vold er, når økonomien bliver brugt som magtmiddel og du f.eks. bliver forhindret i at råde over egen økonomi eller have egen indtægt, eller hvis du bliver tvunget til at gældsætte dig.

Materiel vold er, når din partner eller familie ødelægger dine ting med vilje - f.eks. indbo eller personlige ejendele.

Seksuel vold er, når du bliver tvunget eller presset til sex, som du ikke bryder dig om, eller bliver krænket eller nedgjort seksuelt.

Æresrelateret vold er vold og social kontrol der ofte udøves af flere familiemedlemmer, og sætter familiens ære over dit velbefindende - f.eks ved tvangsægteskaber, opdragelsesrejser, kønslemlæstelse (omskæring af pigebørn), tvang og forbud. 

De forskellige former for vold kan godt forekomme samtidig. Faktisk er langt de fleste voldsramte kvinder, udsat for mindst to former for vold. 

Ingen former for vold er i orden. Heller ikke selvom du får at vide, at du opfører dig urimeligt.

Vold i nære relationer kan have alvorlige følger. Følgerne kan både vise sig for dig fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk.

Det skal du ikke leve med.

Tal med andre om, hvordan du har det

Tal med en fortrolig veninde, kollega eller din læge om, hvordan du har det.

Du eller din fortrolige er også altid velkommen til at ringe til Bjæverskovhus Kvindekrisecenter eller den nationale hotline på nr. 1888. Der er åbent døgnet rundt og du kan være anonym, hvis du ønsker det.

At tale åbent med andre, kan være første skridt til at erkende, at du er ramt af vold og bør få hjælp.

Du har ret til at få hjælp, omsorg og støtte

Hvis du er udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold har du og dine eventuelle børn ret til at få ophold på et krisecenter (Serviceloven §109).

Det er din hjemkommune, der betaler opholdet, og du behøver ikke en henvisning fra kommunen eller lægen.

Vi modtager borgere fra hele landet, så du behøver ikke at bo i Køge Kommune.

Skal jeg bare møde op?

Vi ønsker at give dig den bedst mulige modtagelse, og derfor beder vi dig kontakte os pr telefon, før du kommer. Du er velkommen til at ringe til os for råd og vejledning. Også helt uforpligtende.

Tager vi ikke telefonen, så ring til den nationale hotline på nr. 1888. Der får du også råd og vejledning til din specifikke situation. Er du i akut fare så ring 112.

Dine børn er også udsatte

Selvom dine børn måske ikke er udsat for direkte vold, så hører og fornemmer de ofte, at der er noget galt. Nogen børn kan tro, at volden mod dig er deres skyld.

Intet barn bør leve i et voldeligt miljø. 

Du kan hjælpe dit barn ved at hjælpe dig selv - f.eks ved opsøge hjælp på et krisecenter.

 

På Bjæverskovhus Kvindekrisecenter tager vi også imod dine børn. Dine børn kan modtage psykolog-hjælp, så de får bearbejdet de traumatiske oplevelser.

Pak en taske og hav klar

Måske er du ikke klar til at forlade dit hjem endnu. Vi anbefaler dog, at du pakker en taske, du skjuler for din voldelige samlever eller familie. 

Det vigtigste er altid at du og dine eventuelle børn kommer i sikkerhed hurtigst muligt.

Lad ikke tanken om at efterlade materielle ting, holde dig tilbage fra komme væk fra volden. På Bjæverskovhus Kvindekrisecenter hjælper vi dig med at komme på fode igen. Også materielt og økonomisk.

Politiets rolle

Det er politiets opgave at beskytte dig mod vold. Vold er vold - også selvom den foregår inden for hjemmets fire vægge. Du kan kontakte politiet på tlf. nr. 114 eller møde op på en politistation.

Er du i akut nød så ring 112.

Politiet kan hjælpe med at fjerne voldsudøveren fra dig og ledsage dig til et krisecenter. Din voldelige partner eller familie får ikke at vide, hvor du bliver kørt hen.

Kend dine rettigheder - Serviceloven §109

Stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Ring døgnet rundt på den nationale hotline tlf. 1888

Er du i akut fare så ring 112

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter set udefra

Kontakt Bjæverskovhus

Ringstedvej 540
4632 Bjæverskov
Tlf. nr. 21 69 30 62

Send mail
Taske til at medbringe på krisecenter

Hvad skal jeg medbringe?

Måske er du ikke klar til at forlade dit hjem endnu. Vi anbefaler dog at du pakker en taske, du skjuler for din voldelige partner eller familie.
Hæv gerne nogle penge langt fra krisecenteret, hvis du kan.

Hvis du har mulighed for det, så medbring gerne:

Dit Nem-ID, hævekort og kontanter

Dine personlige papirer eksempelvis vielsesattest, døbsattest, pas, immigrationspapirer mv.

Nøgler til lejlighed og evt. bil

Din og dine børns medicin

Mobiltelefon og oplader

Ting med særlig værdi for dig, eksempelvis smykker, breve, billeder, bamser, yndslegetøj.

Evt. briller/kontaktlinser