Ophold på krisecenter - dit nye midlertidige hjem

På Bjæverskovhus får du hjælp, støtte og omsorg af social- og sundhedsfagligt personale, der har lang erfaring fra krisecenter-området. Vi hjælper dig til at ordne det praktiske eksempelvis søge ny bolig og få overblik over økonomien. Vi hjælper dig også med at bearbejde den vold, du har været udsat for.

Vi er sat i verden for at hjælpe dig til at leve et trygt liv uden vold.

Dit ophold på krisecenter er 100% frivilligt, og du kan til hver en tid vælge at afbryde det.

Vi sikrer din tryghed

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter ligger i en stor ejendom på Østsjælland. Huset er videoovervåget og omgivet af en stor have. Ydredørene er altid aflåst og kun personale åbner døren. 

Der er et vagtfirma tilknyttet Bjæverskovhus Kvindekrisecenter, der rykker hurtigt ud og hjælper, hvis der er ubudne gæster.

Modtagelsen på krisecenter

Når du ankommer til Bjæverskovhus, vil en kontaktperson tage imod dig. I får en snak om dine forventninger og situation. Vi vejleder dig også om personlig sikkerhed.

Du får en rundvisning i huset, så du hurtigt falder godt til.

Dit eget værelse

På Bjæverskovhus Kvindekrisecenter får du dit eget værelse. Her kan du lukke døren og få fred.

På værelset er en seng og en kommode/skab. Du får dune, pude, sengetøj og håndklæder stillet til rådighed.

 

Du er ikke alene

På Bjæverskovhus Kvindekrisecenter er der plads til i alt 6 kvinder og deres ledsagende børn. De andre kvinder ved, hvordan det er at være i samme situation som dig.

Du kan fortælle din historie ligeså mange gange du har brug for. De andre omkring dig forstår og kan sætte sig ind i din situation.

Hjælp til selvhjælp

Du bliver tilbudt samtaler med fagprofessionelle og vejledt om at søge bolig, din økonomi, arbejdsmarkedet mv. Vi overtager ikke dine problemer, men vi vejleder dig i at kunne klare dig selv.

Vi stræber mod, at du opbygger et sundt selvværd, mens du er på Bjæverskovhus. Også selvom den slags tager tid.

Psykologbehandling

I forbindelse med dit ophold på Bjæverskovhus bliver du tilbudt 10 timers gratis psykologbehandling. Behandlingen udføres af en autoriseret psykolog. Psykologsamtalerne vil hjælpe dig med at bearbejde dine oplevelser af den vold, du har været udsat for. 

Hvis du har børn bliver de også tilbudt gratis psykologbehandling.

Fællesområder

Du og dine børn deler badeværelser med de andre kvinder og børn. Der er desuden en fælles stue og et fælles køkken, hvor I selv tilbereder jeres mad.

 

Billedet viser vores hyggelige spisekrog i køkkenet. Vi har fællesspisning minimum en dag om ugen.

Vi er sammen om det

På Bjæverskovhus bor vi sammen som en familie. Det betyder, at alle hjælper hinanden med at få hverdagen til at fungere.

Du har selv ansvaret for at rydde op og gøre rent på dit eget værelse. Vi er sammen om at gøre rent på fællesområderne.

Vi laver mad og spiser som udgangspunkt måltider sammen. Det giver kontinuitet i hverdagen og hjælper med at alle lære hinanden at kende.

En gang om ugen holder vi husmøde og fordeler opgaver imellem os. Vi taler også om, hvordan vi har det med hinanden.

Dine børn er stadig dit ansvar

Dine børn er en del af fællesskabet, men det er dit ansvar at tage dig af dem under jeres ophold. Du er stadig den vigtigste omsorgsperson i deres liv.

Vi tilstræber at skabe en hverdag, som er forudsigelig og rolig for børnene.

Børnene modtager psykologhjælp og bliver støttet i at bearbejde de traumatiske oplevelser, de har været udsat for eller vidne til.

sårbart barn

Hvis du medbringer dyr

Har du dyr, du ønsker at medbringe, laver vi en individuel vurdering ved grundig samtale med dig.

Du har selv ansvaret for at passe dit dyr, og dyret må ikke være til gene for husets øvrige beboere eller personale.

Vi laver altid en husdyrskontrakt med dig om dit dyr. Hvis du ikke kan overholde kontrakten, kan vi bede dig finde alternativ pasning til dyret, mens du opholder dig på Bjæverskovhus.

Sikkerhed går forud for alt

Af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til de andre beboere, skal besøg aftales med personalet. Din voldelige partner/familie har ikke adgang til krisecenteret.

Du må forlade krisecenteret, når du vil, men du skal give besked til personalet, når du går ud, og hvornår du forventer at komme hjem.

Betaling

Din hjemkommune betaler for dit ophold på Bjæverskovhus.

Længden på dit ophold

I gennemsnit varer et ophold på et krisecenter ca. 3 måneder. Nogle har brug for et par uger og nogle har brug for mere end 3 måneder for at komme på fode. Når du flytter ind på Bjæverskovhus Kvindekrisecenter lægger vi sammen en handleplan for dit ophold sammen med din hjemkommune (Serviceloven §141).

Vi støtter dig også, når du fraflytter Bjæverskovhus Kvindekrisecenter. Læs mere om efterværn her.

Kend dine rettigheder - Serviceloven §109

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning.

Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandlingen skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Gårdspladsen på Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

Kontakt Bjæverskovhus

Ringstedvej 540
4632 Bjæverskov
Tlf. nr. 21 69 30 62

Send mail

Ring døgnet rundt på den nationale hotline tlf. 1888

Er du i akut fare så ring 112